همین حالا سفارش ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم ثبت سفارش

دسته بندی ها
فریزر
فریزر

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

دیگر محصولات برودتی
دیگر محصولات برودتی

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر ، شیر سرد کن و آب سرد کن ... .

یخچال
یخچال

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

تاپینگ
تاپینگ

تولید و عرضه مستقیم انواع تاپینگ بستنی ، ترشی ، سبزی ... .

مشتری های ما

محصولات
تاپینگ ترشی ، تاپینگ سبزی، تاپینگ پنیر جنرال استیل البرز
تاپینگ

تاپینگ ترشی ، تاپینگ سبزی، تاپینگ پنیر جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز
فریزر

فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی
فریزر

فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

فریزر خوابیده جنرال استیل البرز
فریزر

فریزر خوابیده جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر ، تاپینگ ، مکعبی،شیر سرد کن و آب سرد کن ... .

یخچال و فریزر جزیره
یخچال

یخچال و فریزر جزیره

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )
دیگر محصولات برودتی

انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

شیر سرد کن جنرال استیل البرز
دیگر محصولات برودتی

شیر سرد کن جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

آب سرد کن جنرال استیل البرز
دیگر محصولات برودتی

آب سرد کن جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )
یخچال

یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال و فریزر خوابیده پرده هوا (مالمو)
یخچال

یخچال و فریزر خوابیده پرده هوا (مالمو)

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال ایستاده ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی)
یخچال

یخچال ایستاده ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی)

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

فریزر  پرده هوا جنرال استیل البرز
فریزر

فریزر پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز
یخچال

یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز
تاپینگ

تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )
یخچال

یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

پربازدید ترین محصولات
یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )
یخچال

یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )
یخچال

یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

فریزر  پرده هوا جنرال استیل البرز
فریزر

فریزر پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز
یخچال

یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز
تاپینگ

تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )
دیگر محصولات برودتی

انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی
فریزر

فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز
فریزر

فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی