همین حالا سفارش ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم ثبت سفارش

یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )
یخچال ایستاده ( یخچال پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

65
یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )
یخچال مکعبی جنرال استیل البرز (یخچال ویترینی قنادی ، یخچال مکعبی پروتئینی )

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

52
فریزر  پرده هوا جنرال استیل البرز
فریزر پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

49
فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی
فریزر ایستاده نوفراست ( یخچال لبنیاتی و یخچال هایپر مارکتی

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

46
تاپینگ ترشی ، تاپینگ سبزی، تاپینگ پنیر جنرال استیل البرز
تاپینگ ترشی ، تاپینگ سبزی، تاپینگ پنیر جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

46
یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز
یخچال پرده هوا جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

45
یخچال و فریزر خوابیده پرده هوا (مالمو)
یخچال و فریزر خوابیده پرده هوا (مالمو)

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

42
فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز
فریزر ایستاده پلیتی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

40
فریزر خوابیده جنرال استیل البرز
فریزر خوابیده جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر ، تاپینگ ، مکعبی،شیر سرد کن و آب سرد کن ... .

38
تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز
تاپینگ بستنی جنرال استیل البرز

تولید و عرضه مستقیم انواع یخچال و فریزر صنعتی

37
یخچال و فریزر جزیره
یخچال و فریزر جزیره

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

37
انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )
انواع میز کار جنرال استیل البرز (میز کار تمام استیل ، مرغ ،کارگاهی ، قصابی ، میز کار یخچالی )

تولید و عرضه مستقیم انواع تجهیزات برودتی

36